Откриване на Sarafovo Open Air 2023 10 JuneНа 10 ноември 2021г. Спортен клуб "Сарафово Бийч Тенис"  официално е вписан в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Учредители и създатели на Спортния клуб са:

Стефан Пантов
Светлана Шепелева
Добромир Ганев
Атанас Монев
Стефан Петров

Основни цели, вписани в Устава на клуба:

- развитие и популяризиране на плажен тенис;
- организиране и участие в спортни състезания;
- подпомагане и съдействие при подготовката на спортни кадри по плажен тенис;
- разширяване работата с детско-юношески групи, с цел да се даде възможност на младо поколение да избере здравословен начин на живот.